Youth Tour Sponsorer

  • DCU-SJ
  • Holbæk Cykelsport
  • Team Cycling Ringsted

Løbsreglement

 

YouthTour køres som individuel tidskørsel. På etape 1, etape 3 og etape 4 køres i alle klasser med en tidsgodtgørelse på hhv. 10, 8, 6, 4 og 2 sek. til hhv, nr. 1, 2, 3, 4 og 5. Samlet vinder er den rytter, der har den lavest samlede køretid efter 4. og sidste etape. Ved ens samlet køretid er placeringen på den afsluttende 4 etape afgørende for den endelige placering.

I klasserne U11, U13, U15 og U17 skal rytteren have påbegyndt en etape for at få starttilladelse til næste etape.
Se iøvrigt "Defekt og Service"

 

I klasse  U19 og U19P:

Der må IKKE køres med låst gear! Dvs. at cyklen maximalt må være gearet til det anførte.

Udenlanske ryttere må dog gerne køre med låste gear

 

Der køres i følgende klasser og gearing:

U11 Drenge og Piger 2007-2008 5,89 m
U13 Drenge og Piger 2005-2006 5,89 m
U15 Drenge og Piger
2003-2004 6,35 m
U17 Drenge og Piger
2001-2002 7,01 m
U19 Drenge og Piger 1999-2000 7,93 m

 

Førertrøje

Den førende rytter i det samlede klassement  iføres løbets førertrøje. Føretrøjen skal bæres på alle etaper, dermed også 2. Etape (Enkeltstarten). Overtrædelse af dette vil medføre en tidsstraf på 2 min.

 

Rygnr.

 

På prolog og enkeltstart må benyttes et rygnummer, på gadeløb og linieløb skal begge rygnumre benyttes. 

Numrene må ikke bukkes eller på anden måde ændres.

 

 

Danske ryttere skal køre med deres egen chip og rygnummer, der er registreret i forbindelse med udstedelse af licens. 

 

Udstyr

 

Rytteren skal under løb bære lukket hjelm af hårdskals-type med polstring og hagerem.

 

Der må anvendes enkelstartshjelm under tidskørsler, der opfylder ovenstående krav.

 

UCI's bestemmelser vedr. cyklens konstruktion er gældende for alle klasser med følgende undtagelser.

 

U11, U13, U15 og U17 klasser

 

Rytteren må ikke benytte enkeltstartcykler, og – styr, tribøjler eller lign jfr.

 

DCU's regler.

 

Hjul skal være UCI-godkendte med minimum 12 eger.

 

Udenlandske ryttere får udleveret en lånechip af Youth Tour mod at aflevere deres licens som depositum.

 

Bortkomne chips skal erstattes mod kr. 800,-..

 

ret til ændringer forbeholdes YT løbsledelsen